Agila manifestet

Det agila manifestet togs fram så sent som 2001 och består av fyra värdesättande punkter:

Individer och interaktioner framför processer och verktyg.

Fungerande programvara framför omfattande dokumentation

Kundsamarbete framför kontraktsförhandling

Anpassning till förändring framför att följa en plan


Principer bakom det agila manifestet

Vår högsta prioritet är att tillfredställa kunden
genom tidig och kontinuerlig leverans 
av värdefull programvara.

1

Leverera fungerande programvara ofta, med
ett par veckors till ett par månaders mellanrum, 
ju oftare desto bättre. Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta
tillsammans dagligen under hela projektet.

Bygg projekt kring motiverade individer.
Ge dem den miljö och det stöd de behöver,
och lita på att de får jobbet gjort.

Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg.

Agila metoder verkar för uthållighet. 
Sponsorer, utvecklare och användare skall kunna 
hålla jämn utvecklingstakt under obegränsad tid.Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik
och bra design stärker anpassningsförmågan.

Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete
som inte görs – är grundläggande.Bäst arkitektur, krav och design
växer fram med självorganiserande team.

Med jämna mellanrum reflekterar teamet över 
hur det kan bli mer effektivt och justerar
sitt beteende därefter.

Med jämna mellanrum reflekterar teamet över
hur det kan bli mer effektivt och justerar
sitt beteende därefter.

Bäst arkitektur, krav och design
växer fram med självorganiserande team.

Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik
och bra design stärker anpassningsförmågan.

Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa
och effektivaste sättet att förmedla information,
både till och inom utvecklingsteamet.

Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta
tillsammans dagligen under hela projektet.

Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen.
Agila metoder utnyttjar förändring till kundens konkurrensfördel.

0