Reflektioner

ReflektionerTips

Saker jag önskar jag visste innan…

Innan jag började jobba med produktutveckling så tänkte jag; ”Hur svårt kan det va?”. Förvisso inte så svårt egentligen om ...
Reflektioner

”Tidsödande med prioritering”

Det är endast i en ideal värld där det finns oändlig med resurser. Verkligheten är ju som vi vet annorlunda ...
Reflektioner

”Allt är lika prioriterat”

Ett ständigt återkommande problem, allt är lika viktigt och lika prioriterat. Det sker hos alla kan jag tro och vi ...
Reflektioner

”Gemensam backlog – olika intressen”

Under vår retrospektice idag hade vi en intressant diskussion kring översikten i vår backlog, TFS. Vi utvecklar och rättar buggar i ...
Reflektioner

”Ni är kassa på återkoppling”

Tidigare idag satt jag på ett möte kring processer hur återkoppling ska ske tillbaka till säljare/support från oss som arbetar ...
Reflektioner

”Det här med att ge beröm”

Titeln säger väl det mesta. Det är galet svårt att ge beröm till kollegor. Eller egentligen är det inte så ...